Werkwijze

 

Complexiteit van belangen en partijen

U kunt van mij na onderzoek een advies verwachten in de vorm van heldere analyses en een onpartijdige, zorgvuldige afweging van belangen bij:

 • belangentegenstellingen tussen werkgevers en werknemers op het gebied van arbeid en gezondheid, die een werkzame relatie ongunstig beïnvloeden
 • conflicterende visies op ziekteverzuim vanuit het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de gemeente of werkgever
 • de complexe juridische relatie tussen de individuele beleving en het objectiveren van mentale problemen en/of psychiatrische ziekten of stoornissen in gerechtelijke procedures.

 

Onafhankelijk onderzoek

Psychiatrische expertise houdt een intensief traject van samenwerking in:

 • de cliënt heeft één zo nodig twee psychiatrische consulten van een uur (face to face of digitaal)
 • zorgvuldige analyse met uitvoerige biografische anamnese inclusief een eigenhandig geschreven biografie; evt. aangevuld met een heteroanamnese
 • toestemming cliënt vereist bij verzoek om inzage in of overleg over medische gegevens met de huisarts, medische specialisten, GGZ-hulpverleners of eerdere expertisen
 • aanvullend psychodiagnostisch onderzoek kan, indien zinvol, worden geadviseerd
 • indien zinvol kan aanvullend psychodiagnostisch onderzoek worden geadviseerd
 • duidelijke eindrapportage met onderbouwd advies na verwerking onderzoeksresultaten
 • eerste recht op inzage en correctie van de eindrapportage door onderzochte cliënt
 • alleen met toestemming van onderzochte cliënt wordt de eindrapportage aan de medisch adviseur van de opdrachtgever verstrekt. Dit kan eveneens een bedrijfsgeneeskundige of een verzekeringsgeneeskundige betreffen.

 

Uw medische gegevens zijn uitsluitend ter inzage beschikbaar bij collegae geneeskundigen, zoals bedrijfsartsen, verzekeringsgeneeskundigen en medische adviseurs met medisch beroepsgeheim.

stefan van disseldorp

De Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit is gevestigd in Zutphen en goed bereikbaar vanuit Deventer, Ede, Utrecht, Arnhem, Apeldoorn en Winterswijk. Een goede keus als het gaat om psychiatrische expertise, onafhankelijke, analytische en systemische diagnostiek, medisch specialistisch onderzoek en advies, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, second opinion, letselschade, psychodiagnostisch onderzoek DSMV, medisch beroepsgeheim, vaststellen beperkingen i.v.m. een psychiatrische aandoening, consequenties van psychiatrische stoornis voor werk en dagelijkse leven, beoordeling lopende behandeling in bezwaar- en beroepsprocedures, toetsing aan actuele behandelrichtlijnen, beoordeling toerekenbaarheid, beoordeling rijgeschiktheid bij psychiatrische aandoeningen, psychiatrische expertise bij beoordeling letselschade, specialistische beoordeling van medisch-causaal verband van lichamelijke of psychische klachten en beperkingen na ongeval, neuropsychologisch onderzoek, opstellen voorlopig deskundigenbericht, objectiveren van mentale problemen, psychiatrische ziekten of stoornissen in gerechtelijke procedures.