WERKWIJZE

Aanmelding en verwijzing

Voor behandeling in onze praktijk is een schriftelijke verwijzing door uw huisarts, bedrijfsarts, medisch specialist of psychotherapeut, verplicht. De verwijsbrief moet gericht zijn aan psychiater Dr. Van Disseldorp en bedoeld zijn voor Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg (SGGZ). Zonder verwijsbrief wordt uw behandeling niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Wachttijd:

Per 01-09-2019 heeft Dr. van Disseldorp voor kortere duur een patiëntenstop. Op deze website wordt u op de hoogte gehouden wanneer de patiëntenstop weer wordt opgeheven.

Afspraken verzetten of afzeggen

Afspraken verzetten of afzeggen is mogelijk tot 24 uur voorafgaand aan uw afspraak. Dit kan telefonisch of per email via uw behandelaar of met het secretariaat.
Indien een gemaakte afspraak niet tijdig wordt afgezegd, wordt €60 bij u in rekening gebracht. Uw verzekering vergoedt deze kosten niet.

Communicatie met de praktijk

Heeft u dringende vragen tussen de afspraken in? Wij reageren uitsluitend op vragen die telefonisch of per email worden gesteld.

Omwille van uw privacy wordt er niet gereageerd op app- en sms-berichtgeving!

Intakefase

 1. Documenten
  Voor het eerste (intake-)gesprek bent u verplicht om mee te nemen:
 • Verwijsbrief van de huisarts
 • Uw identiteitsbewijs
 • Verzekeringsgegevens
 • Huidige geneesmiddelen
 • Verslaglegging van eventuele eerdere hulpverlening. 
 1. Biografie

Voorafgaande aan de intake ontvangt u een uitnodiging om uw eigen levensverhaal (biografie) te schrijven, met een korte vragenlijst als hulpmiddel. Uw hulpvraag en verwachtingen van de behandeling kunt u in eigen bewoordingen weergeven.

 1. Intakegesprek met psychiater

Het eerste intakegesprek (30 à 45 min.) met de psychiater, Dr. Van Disseldorp staat in dienst van kennismaking en het creëren van veiligheid en vertrouwen. Samen met u inventariseert hij de aard en behandelbaarheid van uw klachten.  Hij stemt met u af of hij de aangewezen hulpverlener voor u zou kunnen zijn.

 1. Intakegesprek met psycholoog

Voor een tweede intakegesprek (60 à 90 min.) wordt u (zo nodig) uitgenodigd bij Mw. Drs. M. Bosma, psycholoog. Zij inventariseert de achtergrond van uw klachten en uw levensdomeinen  zoals uw partnerrelatie,  gezin, familie, wonen, werk, ontspanning.

 1. Behandeladvies

Alle informatie  uit de intakefase wordt vertrouwelijk door de psychiater verwerkt tot een behandeladvies en behandelplan . Lees meer bij: ‘BEHANDELING EN ONDERZOEK’.

 

Spoedgevallen

Voor spoedgevallen tijdens werkdagen/ kantooruren:

 • Maandag t/m vrijdag van 09.00  – 17.00 uur kunt u voor spoed bellen met tel.: 06 – 47668168.
 • Geen contact? Wilt u a.u.b. een bericht op de voicemail inspreken. Luistert u eerst het voicemailbericht van de praktijk geheel af. Er wordt zo spoedig mogelijk contact met u gezocht.
 • Mailen naar: contact@praktijkvandisseldorp.nl.

Voor spoedgevallen buiten kantooruren en in de weekenden:

Belt u de huisartsenpost (HAP) in uw regio:

 • Doetinchem: 0314-329888
 • Groenlo       : 0900-5009000
 • Zutphen      : 0900-2009000

Op app- en sms-berichten wordt óók bij spoedgevallen niet gereageerd!

Waarneming

Voor waarneming tijdens afwezigheid van Dr. Van Disseldorp is gezorgd. Via de voicemail wordt u geïnformeerd over de bereikbaarheid van de waarnemend psychiater. Buiten kantooruren kunt u bellen met uw eigen huisarts.