Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit

Welkom bij de vrijgevestigde praktijk voor psychiatrie en psychotherapie

Als behandelend psychiater binnen de Specialistische Geestelijke Gezondheidszorg heb ik in 2020 mijn functie neergelegd na ruim 20 jaar in dienst van GGZ instellingen en 10 jaar vanuit mijn vrijgevestigde praktijk werkzaam te zijn geweest.

Mijn deskundigheid is nu beschikbaar ten behoeve van specialistische, zeer complexe psychiatrische vraagstukken in de vorm van:

Psychiatrische expertises  

Wat kunt u verwachten?
Maatwerkadvies bij complexe psychiatrische vraagstukken door:

  • onafhankelijke, analytische en systemische diagnostiek
  • doeltreffende, door partijen geaccepteerde, adviezen
  • inzichtelijke en pragmatische oplossingen
  • een zorgvuldige afweging van belangen
  • open én onbevooroordeeld overleg met alle betrokken partijen.
stefan-van-disseldorp

De Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit is gevestigd in Zutphen en goed bereikbaar vanuit Deventer, Ede, Utrecht, Arnhem, Apeldoorn en Winterswijk. Een goede keus als het gaat om psychiatrische expertise, onafhankelijke, analytische en systemische diagnostiek, medisch specialistisch onderzoek en advies, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, second opinion, letselschade, psychodiagnostisch onderzoek DSMV, medisch beroepsgeheim, vaststellen beperkingen i.v.m. een psychiatrische aandoening, consequenties van psychiatrische stoornis voor werk en dagelijkse leven, beoordeling lopende behandeling in bezwaar- en beroepsprocedures, toetsing aan actuele behandelrichtlijnen, beoordeling toerekenbaarheid, beoordeling rijgeschiktheid bij psychiatrische aandoeningen, psychiatrische expertise bij beoordeling letselschade, specialistische beoordeling van medisch-causaal verband van lichamelijke of psychische klachten en beperkingen na ongeval, neuropsychologisch onderzoek, opstellen voorlopig deskundigenbericht, objectiveren van mentale problemen, psychiatrische ziekten of stoornissen in gerechtelijke procedures.