Rechten en plichten

In de Wet op Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) staan uw rechten en plichten. Hier moeten de hulpverlener en u zich aan houden.

Belangrijke bepalingen van de WGBO zijn onder andere:

  • geheimhoudingsplicht en recht op privacy
  • goed zorgverlenerschap, recht op informatie door de zorgverlener
  • toestemming verlenen met of het mogen weigeren van behandelingen
  • verstrekken van informatie  en medewerkingsplicht van de cliënt
  • verplichting tot het aanleggen van een medisch dossier
  • het recht op inzage in het medische dossier door de cliënt
  • vernietigingsrecht van het dossier
  • het recht op een second opinion
  • aansprakelijkheid
  • vrije artsenkeuze.

Voor inzage in de WGBO klik:

De Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit is gevestigd in Zutphen en goed bereikbaar vanuit Deventer, Ede, Utrecht, Arnhem, Apeldoorn en Winterswijk. Een goede keus als het gaat om psychiatrische expertise, onafhankelijke, analytische en systemische diagnostiek, medisch specialistisch onderzoek en advies, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, second opinion, letselschade, psychodiagnostisch onderzoek DSMV, medisch beroepsgeheim, vaststellen beperkingen i.v.m. een psychiatrische aandoening, consequenties van psychiatrische stoornis voor werk en dagelijkse leven, beoordeling lopende behandeling in bezwaar- en beroepsprocedures, toetsing aan actuele behandelrichtlijnen, beoordeling toerekenbaarheid, beoordeling rijgeschiktheid bij psychiatrische aandoeningen, psychiatrische expertise bij beoordeling letselschade, specialistische beoordeling van medisch-causaal verband van lichamelijke of psychische klachten en beperkingen na ongeval, neuropsychologisch onderzoek, opstellen voorlopig deskundigenbericht, objectiveren van mentale problemen, psychiatrische ziekten of stoornissen in gerechtelijke procedures.