Klachtenregeling

Als u niet tevreden bent over de behandeling van uw verzoek, kunt u dit het beste zo spoedig mogelijk met mij bespreken. Blijf niet met twijfels rond lopen, dit bevordert niet de behandeling van uw verzoek.
De ervaring leert dat een goed gesprek en zo nodig het (terecht) aanbieden van excuses, begrip kan opleveren.

Wanneer het niet lukt de problemen in overleg met mij op te lossen, Kunt u bij de volgende organisaties terecht om een klacht in te dienen:

 

1: Klachtencommissie van beroepsverenigingen

Wanneer de klachten naar uw mening niet naar tevredenheid worden besproken, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de onderstaande beroepsverenigingen. In het klachtenreglement leest u op welke wijze de klachtenfunctionaris kan bemiddelen bij klachten. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken door het sturen van een e-mail.

U wordt verzocht het klachtformulier in te vullen dat u hier kunt downloaden. Dit vult u in en mailt u naar:  lvvp@klachtencompany.nl. Vermeldt in de mail uw telefoonnummer, dan kan de klachtenfunctionaris contact met u opnemen voor een gesprek. De klachtenfunctionaris is zelf bereikbaar via tel.nr.: 088 – 2341606.
Mocht u – alvorens een klacht in te dienen – eerst vragen hebben over tarieven en regelgeving, dan kunt u terecht bij het LVVP-bureau via tel.nr.: 030-2364338 of mailen naar:  j.janssen@lvvp.info of:  t.ruijl@lvvp.info.

 

2: Onafhankelijke geschillencommissie

Wordt uw klacht, ook met bemiddeling van de klachtenfunctionaris niet of onvoldoende opgelost, dan kunt u de klacht tevens voorleggen aan een onafhankelijke geschillencommissie die een bindende uitspraak doet.
Hiervoor ben ik aangesloten bij de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ-praktijken in Den Haag. De geschillencommissie is schriftelijk of digitaal te benaderen, via onderstaand adres:
Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ-praktijken, Postbus 90600, 2509 LP – Den Haag; www.degeschillencommissie.nl (via de Geschillencommissie Zorg wordt u naar de Geschillencommissie Vrijgevestigde GGZ-Praktijken geleid).

 

3: Klachtenportaalzorg

Klachtenportaalzorg: Westerstraat 117, 1601 AD – Enkhuizen
T: 0228 322 205; E: info@klachtenportaalzorg.nl / Klik hier voor de website: Klachtenportaalzorg

 

4: Regionaal Tuchtcollege

U kunt een klacht over een geregistreerde psychiater / psychotherapeut indienen bij het Regionale Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg. Er kan worden geklaagd tot tien jaar nadat het behandelen – of het nalaten daarvan – door de zorgverlener zich heeft voorgedaan.
Het adres van het Tuchtcollege in deze regio is: Regionaal Tuchtcollege Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, T: 038 – 8884444, F: 038 – 8884320.

 

5: Cliëntenorganisaties

Stichting Pandora en de Cliëntenbond in de Geestelijke Gezondheidszorg kunnen u vertellen waar u het best met uw klacht terecht kunt. De regionale Informatie- en Klachtenbureaus Gezondheidszorg kunnen u begeleiden bij de klachtenprocedure. Bij het Landelijk Informatiepunt Patiënten (LIP) kunt u informeren waar bij u in de buurt een regionaal klachtenbureau gevestigd is:
Landelijk Informatiepunt Patiënten (LIP), Postbus 9191, 3506 GC – Utrecht; T: 030 – 266166

De Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit is gevestigd in Zutphen en goed bereikbaar vanuit Deventer, Ede, Utrecht, Arnhem, Apeldoorn en Winterswijk. Een goede keus als het gaat om psychiatrische expertise, onafhankelijke, analytische en systemische diagnostiek, medisch specialistisch onderzoek en advies, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, second opinion, letselschade, psychodiagnostisch onderzoek DSMV, medisch beroepsgeheim, vaststellen beperkingen i.v.m. een psychiatrische aandoening, consequenties van psychiatrische stoornis voor werk en dagelijkse leven, beoordeling lopende behandeling in bezwaar- en beroepsprocedures, toetsing aan actuele behandelrichtlijnen, beoordeling toerekenbaarheid, beoordeling rijgeschiktheid bij psychiatrische aandoeningen, psychiatrische expertise bij beoordeling letselschade, specialistische beoordeling van medisch-causaal verband van lichamelijke of psychische klachten en beperkingen na ongeval, neuropsychologisch onderzoek, opstellen voorlopig deskundigenbericht, objectiveren van mentale problemen, psychiatrische ziekten of stoornissen in gerechtelijke procedures.