Vraagstellingen

Voor onafhankelijk en deskundig advies kunt u mij benaderen voor:

Psychiatrische expertise bij ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid
Vaststellen van beperkingen die samenhangen met een psychiatrische aandoening of stoornis. Onderzoek van mogelijke consequenties voor het werk en dagelijkse leven.

Psychiatrische expertise als second opinion
Bij beoordeling van een lopende behandeling, waarbij toetsing plaats vindt aan de meest actuele behandelrichtlijnen. In bezwaar- en beroepsprocedures waarbij eerder verrichtte expertise ter discussie staat.

Psychiatrische expertise bij het beoordelen van toerekenbaarheid
Bij arbeidsrechtelijke- of ontslagprocedures bij aanwezigheid van een psychiatrische ziekte of stoornis.

Psychiatrische expertise bij onderzoek naar Rijgeschiktheid op verzoek van het CBR
Onafhankelijke psychiatrische expertise bij beoordeling Rijgeschiktheid, waarbij geen afhankelijkheidsrelatie bestaat tussen onderzoeker en CBR. (Tijdelijk inactief).

Psychiatrische expertise bij het beoordelen van letselschade
Specialistische beoordeling van medisch-causaal verband tussen lichamelijke of psychische klachten en de daaruit voortvloeiende beperkingen na een ongeval, zo nodig als aanvulling op of in combinatie met een elders verricht / nog te verrichten neuropsychologisch onderzoek. Opstellen ‘voorlopig deskundigenbericht’.

 

Onderzoek vindt plaats conform de meest actuele richtlijnen van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot Bevordering van de Geneeskunde (KNMG) en de Federatie Medisch Specialisten (FMS).

stefan van disseldorp

De Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit is gevestigd in Zutphen en goed bereikbaar vanuit Deventer, Ede, Utrecht, Arnhem, Apeldoorn en Winterswijk. Een goede keus als het gaat om psychiatrische expertise, onafhankelijke, analytische en systemische diagnostiek, medisch specialistisch onderzoek en advies, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, second opinion, letselschade, psychodiagnostisch onderzoek DSMV, medisch beroepsgeheim, vaststellen beperkingen i.v.m. een psychiatrische aandoening, consequenties van psychiatrische stoornis voor werk en dagelijkse leven, beoordeling lopende behandeling in bezwaar- en beroepsprocedures, toetsing aan actuele behandelrichtlijnen, beoordeling toerekenbaarheid, beoordeling rijgeschiktheid bij psychiatrische aandoeningen, psychiatrische expertise bij beoordeling letselschade, specialistische beoordeling van medisch-causaal verband van lichamelijke of psychische klachten en beperkingen na ongeval, neuropsychologisch onderzoek, opstellen voorlopig deskundigenbericht, objectiveren van mentale problemen, psychiatrische ziekten of stoornissen in gerechtelijke procedures.