Profiel

Stephan van Disseldorp, psychiater – psychotherapeut

Analytische, breed georiënteerde en creatieve denker

Grensverleggend in interdisciplinaire samenwerking

Sociaalvaardig door een open instelling, betrokkenheid, empathie, kritische reflectie en humor

Uitstekende contactuele vaardigheden, in staat mensen te raken, te doorgronden en te verbinden

Stimuleert organisaties om originele oplossingen te vinden binnen het spanningsveld van maatschappelijke, juridische en individuele belangentegenstellingen

Authentieke benadering in diagnostiek en psychotherapie, zowel individueel als systemisch

Diepgaand inzicht in het spanningsveld van wet- en regelgeving bij dwangopnames en complexe (juridische, arbeidsrechtelijke) psychiatrische casuïstiek

Doorleefde en realistische visie op kwaliteitsbewaking in de GGZ

 

Lidmaatschappen

Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP); geregistreerd als volwassenen- en ouderenpsychiater.

Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).

Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG)

Federatie Medisch Specialisten (FMS)

 

BIG-registraties

Arts – BIG-inschrijfnummer: 29020649501

Psychotherapeut – BIG-inschrijfnummer: 19020649516

Psychiater – BIG-inschrijfnummer: 29020649501

 

stefan-van-disseldorp

De Praktijk voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit is gevestigd in Zutphen en goed bereikbaar vanuit Deventer, Ede, Utrecht, Arnhem, Apeldoorn en Winterswijk. Een goede keus als het gaat om psychiatrische expertise, onafhankelijke, analytische en systemische diagnostiek, medisch specialistisch onderzoek en advies, ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, second opinion, letselschade, psychodiagnostisch onderzoek DSMV, medisch beroepsgeheim, vaststellen beperkingen i.v.m. een psychiatrische aandoening, consequenties van psychiatrische stoornis voor werk en dagelijkse leven, beoordeling lopende behandeling in bezwaar- en beroepsprocedures, toetsing aan actuele behandelrichtlijnen, beoordeling toerekenbaarheid, beoordeling rijgeschiktheid bij psychiatrische aandoeningen, psychiatrische expertise bij beoordeling letselschade, specialistische beoordeling van medisch-causaal verband van lichamelijke of psychische klachten en beperkingen na ongeval, neuropsychologisch onderzoek, opstellen voorlopig deskundigenbericht, objectiveren van mentale problemen, psychiatrische ziekten of stoornissen in gerechtelijke procedures.