Profiel van Stephan van Disseldorp
psychiater – psychotherapeut

 • Genuanceerd (zelf-) kritisch reflectief vermogen
 • Analytische, breed georiënteerde en creatieve denker
 • Stimuleert mensen tot het vinden van originele oplossingen
 • Sociaalvaardig door empathie, een open instelling en humor
 • Doorleefde en realistische visie op kwaliteitsbewaking in de GGZ
 • Voorstander van minimale invloed van zorgverzekeraars op de behandeling
 • Uitstekende contactuele vaardigheden en een groot verantwoordelijkheidsgevoel
 • Authentieke benadering in diagnostiek en psychotherapie, individueel en systemisch
 • Ontwikkelt teams naar betere samenwerking en het nemen van verantwoordelijkheid
 • Creëert randvoorwaarden voor hoogwaardige zorg, ook binnen budgettaire beperkingen (!).

Werkervaring

“Praktijk van Disseldorp” is voortgekomen uit mijn vrijgevestigde “Praktijk Voor Psychotherapie, Arbeid en Vitaliteit”; gevestigd te Groenlo sinds 2008. Daaraan voorafgaand heb ik ruim 20 jaar veelzijdige werkervaring als psychiater opgedaan in klinische en ambulante settingen.

Registraties / Lidmaatschappen

 • Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP); geregistreerd als volwassenen- en ouderenpsychiater.
 • Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP).
 • Vereniging voor Transpersoonlijke Psychiatrie (VTP).

BIG-registraties

Beroepstitelartspsychotherapeutpsychiater
BIG-inschrijfnr.290206495011902064951629020649501
stefan van disseldorp

Missie en visie

In onze zorg staat u als mens centraal.

Onze missie  is om hoogwaardige, persoonsgerichte geestelijke gezondheidszorg aan te bieden bij (zich ontwikkelende) psychische en psychiatrische klachten en/of stoornissen. Onze intentie is om u te stimuleren uw eigen gezonde vermogens te mobiliseren tot herstel.

Onze visie op gezondheid en ziekte is gebaseerd op een holistisch mensbeeld. Lichaam en geest werken nauw met elkaar samen in relatie tot (soms extreme) externe omstandigheden en gebeurtenissen. Symptomen en klachten verwijzen naar verstoring in deze samenwerking.

Onze roeping  is om onze werkwijze zorgvuldig af te stemmen op uw unieke en authentieke mogelijkheden als persoonlijkheid. Voor uw proces van herstel creëren wij graag de meest optimale condities. Wij houden rekening met uw leefomgeving, uw werk en uw (misschien nog onbewuste)  talenten en vaardigheden.