EXTRA INFORMATIE

Verschil Basis GGZ en Specialistische GGZ

Specialistische Geestelijke Gezondheidzorg (SGGZ, ofwel tweedelijns zorg zoals psychiatrische hulp) is gericht op het behandelen van psychische problemen en stoornissen die te complex zijn voor de Basis GGZ (BGGZ, ofwel eerstelijns zorg zoals psychologisch hulp). Bijvoorbeeld omdat er sprake is van een aantal aandoeningen tegelijk. De zorgverlener in de SGGZ is doorgaans een specialist zoals een psychiater, psychotherapeut of klinisch psycholoog.

Zie voor onderscheid Basis- en Gespecialiseerde GGZ: Basis GGZ en Gespecialiseerde GGZ.
Zie voor uw rechten op Geestelijke Gezondheidszorg en de voorwaarden waaraan deze dient te voldoen: Reglement Geestelijke Gezondheidszorg 2017

De meeste psychiatrische aandoeningen kunnen ambulant, d.w.z. zonder opname in een kliniek, behandeld worden. SGGZ  zonder opname wil zeggen dat u zelf uw zorgverlener regelmatig bezoekt voor behandeling, terwijl u thuis  woont  en werkt.  Soms is het noodzakelijk dat u (tijdelijk) moet worden opgenomen. Uw behandelaar regelt dit voor u in goed overleg.

Wat wordt wel vergoed voor SGGZ vanuit de (verplichte) basisverzekering?

 • diagnostiek en en diverse vormen van psychotherapie
 • andere Specialistische GGZ (SGGZ) zonder opname
 • de eerste 3 jaar van SGGZ met opname 

Wat wordt niet vergoed voor SGGZ vanuit de (verplichte) basisverzekering?
De volgende behandelingen vallen niet onder Geestelijke Gezondheidszorg en worden niet vergoed:

 • het toe leiden naar zorg
 • preventie en dienstverlening
 • GGZ voor kinderen tot 18 jaar; hiervoor kunt u terecht bij uw gemeente
 • begeleiding van niet-geneeskundige aard; orthopedagogische zorg
 • psychologische hulp in verband met lichamelijke aandoeningen
 • behandeling van aanpassingsstoornissen
 • psychosociale hulp en zelfhulp
 • specifieke specialistische interventies zoals bv. psychoanalyse, neurofeedback, deep brain stimulation en transcranial magnetic stimulation
 • hulp bij arbeids-gerelateerde problemen (burn-out, re-integratie)
 • hulp bij relatieproblemen, partnerrelatietherapie
 • intelligentieonderzoek
 • schoolpsychologische zorg
 • zorg bij leerstoornissen waaronder dyslexie. U hebt wel recht op vergoeding van behandeling bij ernstige dyslexie.

Overige kosten niet vergoed:

 • kosten door het niet tijdig afzeggen van behandelafspraken; bij praktijk van Disseldorp ontvangt u een factuur met een declaratie van het no-show tarief à € 60,-. Uw verzekering vergoedt deze kosten niet.
 • kosten voor een overig Zorg Product (OZP): een overig zorgproduct is (particulier) zorgverlening die niet onder de vergoeding van zorgverzekeringen valt. Dit particulier tarief (NZa) bedraagt bij een individueel- en systeemgesprek: 50 min. directe tijd + 10 min. indirecte tijd   =  € 98,- (incl.korte rapportage). De kosten bij bv. indicatiestelling  en langere  rapportage worden in overleg op maat verzorgd en berekend. Als meer tijd gewenst is, wordt dit op maat afgesproken. 

Afsluiten van een nieuwe verzekering 

Let u goed op het verschil tussen een restitutiepolis en een naturapolis bij het afsluiten van een nieuwe zorgverzekering:

 • Bij een restitutiepolis krijgt u 100% van de behandelkosten vergoed.
 • Bij een naturapolis vergoedt de zorgverzekeraar een vastgesteld  percentage en wordt u behandeld door een behandelaar/ziekenhuis naar keuze van de zorgverzekeraar. U bent in uw keuze daarin niet vrij.

Met alle zorgverzekeraars wordt steeds onderhandeld over een verantwoord nieuw zorgcontract.
Lees vóór het kiezen van (nieuwe) zorgverzekering aan het eind van het jaar:
Hulp bij kiezen van een zorgverzekering.

Zorgverzekeraars zijn óók bij ongecontracteerde zorg wettelijk verplicht uw behandeling te vergoeden. Echter: zorgverzekeraars hebben bepaald dat zij bij ongecontracteerde zorg  slechts ca. 70 à 75%  van de behandelkosten vergoeden,  soms véél minder. Dit percentage wordt berekend op grond van het gemiddelde van alle afgesproken tarieven bij gecontracteerde zorgaanbieders voor deze behandeling/DBC. Het overige deel van ca. 25 à 30% van de kosten komt dan voor uw eigen rekening.